Tomaat Tomaat Tomaat

L.A. van Schie

Paul en Cock van Schie vormen samen firma L.A. van Schie. Sinds de jaren tachtig telen zij tomaten in het Westland. Hun specialiteit is losse tomaten telen voor de Engelse markt. Het ras dat momenteel geteeld wordt is Medi-axia. De Britse retailers hebben zeer strenge eisen ten aanzien van voedselveiligheid. Met de bouw van de kas en bedrijfsruimte  begin jaren negentig is hier dan ook uitgebreid rekening mee gehouden. 

2003 Ontstaan Tomselect

Met de uitbreidings- en nieuwbouwplannen  in 2003 wordt ook een nieuwe sorteerloods ingericht. Het  teeltareaal werd uitgebreid naar 7,5 hectare. Er is toen vanuit  the Greenery de vraag gekomen of wij het centraalsorteerproject tomaat over wilden nemen. De loods van The Greenery waarin dat plaats vond voldeed niet meer aan de gestelde eisen. Met deze groep telers is Tomselect ontstaan. Per 1 januari 2013 zijn we aangesloten bij telersvereniging Oxin Growers.

Verkoop

 

     1. Wij zijn lid van de telersvereniging Oxin Growers.

Ons bedrijf is aangesloten bij de GMO erkende telersvereniging Oxin Growers U.A.,

De verkoop vindt plaats door Oxin Growers. Oxin Growers maakt de afspraken tussen de kopers en telers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oxin Growers U.A. (www.oxin-growers.nl)

 

ETI - Code

Wij van L.A. van Schie en Tomselect onderschrijven de principes van de Eti-code.